Intoarcerea la dragostea dintai online dating

Căci atunci calea dreptăţii, atrăgând mintea spre Soarele dreptăţii, o duce la lumina nesfârşită a cunoştinţei, ca pe una care caută de aci înainte cu îndrăznire dragostea.

Vom cunoaşte deci fără rătăcire această înrâurire a cuvântului lui Dumnezeu, dacă vom cheltui ceasurile când nu grăim, în tăcere lipsită de griji şi în pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu. Cel ce se iubeşte pe sine nu poate iubi pe Dumnezeu.Dar cel ce nu se iubeşte pe sine, din pricina bogăţiei covârşitoare a iubirii lui Dumnezeu, îl iubeşte pe Dumnezeu, fiindcă unul ca acesta nu caută niciodată slava sa, ci pe a lui Dumnezeu. Iar cel ce iubeşte pe Dumnezeu iubeşte slava Celui ce l-a făcut pe el.Fiindcă e propriu sufletului simţitor şi iubitor de Dumnezeu să caute, pe de o parte, pururea slava lui Dumnezeu în toate poruncile pe care le împlineşte, iar pe de alta, să se desfăteze întru smerenia sa.Căci râvna evlaviei îşi arată biruinţa nu urând pe cineva, ci mustrându-l. Cuvântul duhovnicesc umple de siguranţă simţirea minţii, căci e purtat de lucrarea dragostei ce izvorăşte din Dumnezeu.De aceea mintea noastră se îndeletniceşte, fără să fie silită, cu grăirea despre Dumnezeu.

Search for intoarcerea la dragostea dintai online dating:

intoarcerea la dragostea dintai online dating-16intoarcerea la dragostea dintai online dating-19intoarcerea la dragostea dintai online dating-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “intoarcerea la dragostea dintai online dating”